ازدواج سفید و ابعاد آن

سن بیوگی در کشور به حدود کمتر از ۱۷ سال رسیده است. با توجه شرایط فرهنگی و اجتماعی و نگاه افراد به بیوه ها، این دسته از افراد به ازدواج سفید روی می آورند. به طور کلی زندگی هر مرد و زن بدون هرگونه تعهد و ثبت در شناسنامه را ازدواج سفید نامیده می شود.

به طور کلی ازدواج سفید در جامعه به سه شکل وجود دارد که آنها را معرفی و بررسی می کنیم.

بیوه های جوان با مردان متأهل

این گونه ازدواج‌ها باغلب به دلیل تنوع طلبی مردان شکل می گیرد. از طرف دیگر چون بیوه های جوان به خانواده برنمی گردند، لذا به این ازدواج تن می دهند.

جوانان بالای ۳۰ سال با زنان بیوه

این دسته از جوانان به دلیل مسائل اقتصادی حاضر به پذیرش مسئولیت زندگی نمی شوند. این جوانان حاضر می شوند که حتی با کمترین امکانات با زنان بیوه زندگی کنند. از طرف دیگر زنان بیوه نیز از داشتن یک همراه و همدم زندگی خوشایندتری خواهند داشت.

ازدواج زنان بیوه ثروتمند با جوانان

معمولا جوانانی که به سن ازدواج نرسیده اند و یا برای ازدواج خام هستند، گزینه خوبی برای بیوه های ثروتمند هستند. به عبارتی ثروت این زنان در این نوع رابطه ها تحت خطر قرار نمی گیرد و از طرفی آن ها نیازهای عطفی و … خود را مرتفع می نمایند.

در حال حاضر ازدواج مردان متاهل با زنان بیوه و جوان و همچنین زنان بیوه پولدار با پسرهایی که از لحاظ مالی و اقتصادی در شرایط ضعیفی هستند، بیشترین آمار در ازدواج های سفید را به خود اختصاص داده اند.

آمار بالای ازدواج های سفید منجر به نزولی شدن آمار ازدواج های دائمی شده است. همچنین این مساله سبب فروپاشی خانوارها و به خطر افتادن کیان آن خواهد شد. به علاوه این که جوانان دیگر رقبتی برای ازدواج های سالم و دائمی نخواهند داشت. لذا می بایست این مساله به طور جدی بررسی شود تا بتوان آن را ریشکن نمود. رسانه ها نیز می بایست به نحو احسنت در زمینه ازدواج های دائمی فعالیت نمایند تا دیدگاه جوانان در مورد این مساله بهبود یابد. آسان شدن شرایط ازدواج نیز به این مساله کمک بسیاری خواهد نمود.

 

گروه گردآوری شابلوط

 

image_pdfimage_print