چگونه از قانون جذب برای رسیدن به موفقیت استفاده کنیم؟

استفاده از قانون جذب برای رسیدن به موفقیت امکان پذیر است. اما چگونه؟

قانون جذب قانونی همه گیر است و بطور قطع در زندگی ما جریان دارد. قانون جذب هم مثل همه قوانین دیگر طبیعت همیشه برقرار است (مانند قانون نیوتون). لذا فعال و غیرفعال شدن آن تحت کنترل ما نیست. قانون جذب بیان می کند که بخش عمده ای از دنیای پیرامون ما را دنیای درونمان خلق می کند. در حقیقت این درون ماست که به جهان پیرامون ما جهت می دهد. اگر به چیزی تمرکز کنید، آن را به زندگی خود جذب می کنید. این جذب می تواند به صورت آگاهانه و یا نا خودآگاه صورت گیرد.

نحوه استفاده از قانون جذب برای رسیدن به موفقیت

ما می توانیم به خوبی از قانون جذب برای رسیدن به موفقیت استفاده کنیم. پس به ادامه متن توجه فرمایید.

قانون جذب مراحلی دارد که همان طور که گفتیم مراحل قانون جذب عبارتند از ایجاد درخواست، باور و دریافت.

در زیر مراحلی آورده شده که به ترتیب می بایست آن را اجرا نماییم.

۱- آشنایی با مراحل قانون جذب اولین گامی است که باید برداشته شود.

۲- تمرینات قانون جذب را باید به گونه ای انجام دهیم که با مراحل قانون جذب عجین شویم.

فراموش نکنید که با کنترل ذهن و انجام تمرینات قانون جذب، می توانید از این قانون در هر زمینه ای استفاده کنید.

۳- در صورتی که تمرینات به درستی و بطور کامل انجام شود می توانید از آن در همه جا استفاده کنید.

برای رسیدن به ثروت از آن استفاده کنید. یا برای رسیدن به سلامتی از آن بهره بگیرید. یا حتی برای موفقیت تحصیلی از آن استفاده نمایید و …

شما هر چیزی را که بخواهید می توانید به زندگی خود جذب کنید

فقط باید قانون جذب جزیی از زندگیتان شود; جزیی از عادت های روزمره شما.

image_pdfimage_print