اعتماد به نفس

اعتماد به نفس یا Self-Confidence به این معناست که یک نفر به توان و توانمندی‌های خودش باور و اعتماد داشته باشد. خصوصیت دارا بودن اعتمادِ به خویشتن نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت و موفقیت‌های یک فرد ایفا می‌کند. موضوع این مقاله شابلوط موفقیت در افزایش اعتماد به نفس می باشد.

محققان آمریکایی معتقدند کودکان زمانی که پنج ساله می‌شوند، احساس اعتماد به نفس در آنها شکل گرفته است. در حالی که پیش از این فکر می کردند که کودکان احساس مثبت و یا منفی نسبت به خود ندارند!

اعتماد به نفس از سه فاکتور باور، رفتار و احساس تشکیل می شود. به طوری که هر یک از این سه، چون اضلاع یک مثلث بر دو ضلع دیگر اثر میگذارد. در واقع هر باور و طرز تفکر مثبت، رفتار مثبتی به دنبال می آورد. بروز این رفتار، احساس مثبت خاصی در شخص ایجاد میکند. این احساس مثبت آن باور اولیه را تقویت می کند و باورهای استوار، رفتار های استوارتر و گسترده تری به دنبال خواهند داشت. نتیجه این مقوله احساس خوب افراد خواهد بود.

موفقیت در افزایش اعتماد به نفس

راه های موفقیت در افزایش اعتماد به نفس

سرتان را بالا نگهدارید

قوز نکنید، صاف بنشینید. بطوری که کمرتان صاف باشد. همیشه مستقیما به چشمان مخاطب خود نگاه کنید.

به ظاهرتان برسید

زمانی که ظاهر مناسبی دارید احساس بهتری نیز خواهید داشت. قطعا اگر لباس و وسایلی که در اختیار دارید متناسب با موقعیت اجتماعی و شغلیتان باشد احساس بهتری خواهید داشت. این موضوع نیز یکی از راه های موفقیت در رسیدن به اعتماد به نفس می باشد

قاطع باشید

اینکه در صحبت کردن قاطع باشید، نشان محکم بودن شماست. لذا همیشه قاطعانه صحبت کنید.

مثبت فکر کنید

مثبت اندیشیدن سبب جذب انرژی مثبت می شود. نتیجه این امر شکل گیری اتفاقات مثبت خواهد بود.

ورزش کنید

همیشه بی تحرکی منجر به افزایش شک و تردید بوده است. پس ورزش کنید تا افزایش شجاعت در شما برایتان ملموس شود.

 

آزمون! اعتماد به نفس شما چقدر است؟

 

گروه جمع آوری شابلوط

image_pdfimage_print