راهکارهای موفقیت در تدریس ریاضی

موفقیت در تدریس ریاضی برای بسیاری از مدرسان تازه کار دغدغه شده است. شابلوط در این مقاله راهکارهای تضمینی این مساله را بررسی کرده است.

علاقه

مسلما در صورتیکه به ریاضی و تدریس ریاضی علاقه داشته باشید بطور ناخودآگاه این علاقه را به شاگردانتان منتقل کرده و در کار تدریس موفق خواهید شد. تقریبا می توان گفت تمامی افرادی که به شغلشان علاقه دارند در کارشان موفق خواهند شد.

تسلط بر مباحث ریاضی

برای موفق شدن در زمینه آموزش و تدریس ریاضی، تسلط خودتان را بر مطالب تدریسی افزایش دهید. به صورت مداوم در حال آموزش باشید و خودتان بر دروس مسلط تر شوید تا کلاسهای شما پربارتر گردد. برای موفق شدن در تدریس ریاضی و تبدیل شدن به یک مدرس و معلم موفق ریاضی شاید این مورد مهمترین عامل است. فراموش نکنید تا وقتی که به صورت ۱۰۰ درصد بر درس مسلط نشده اید در کلاس ریاضی حاضر نشوید. همین که در پاسخ دادن به سوالی اشکال داشته باشید دید شاگرد یا شاگردانتان نسبت به شما به صورت منفی تغییر خواهد کرد و در صورت ادامه پیدا کردن این حالت کلاس را از دست خواهید داد.

ساده گویی

تقریبا بسیاری از ما این تجربه را داشته ایم که با وجود اینکه استاد باسوادی به ما تدریس کرده اما ما متوجه مطالب درسی نشده ایم. این فقط به فن بیان استاد برمی کردد. لذا می بایست مطالب را با زبان ساده ای بیان کنید.  ممکن است شما خودتان به صورت کامل بر درس ریاضی مسلط باشید. ولی اگر برای شاگردهایتان فایده نداشته باشد و این تسلط شما به یادگیری آنها کمک نکند موفقیت در تدریس ریاضی منتفی خواهد بود.

ایجاد تنوع

کلاس ریاضی را متنوع برگزار کنید. می توانید بعد از تدریس درس و حل مساله، از دانش آموزان بخواهید که مساله ها را حل کنند. به عبارتی دیگر از حضور دانش آموزان بهره بگیرید تا تنوع ایجاد شود.

سوال بپرسید

برای موفقیت در تدریس ریاضی مرتب از دانش آموزان سوال بپرسید تا مطمئن شوید که با مسئله و تمرین درگیر شده اند و روند حل را یاد گرفته اند.

کوئیز فراموش نشود

تجربه ثابت کرده است که کوئیز نتیجه کار شما را نشان می دهد. هر چند جلسه در میان کوئیز برگزار کنید تا آمادگی شاگردانتان را بسنجید. آماده بودن آنها نشان دهنده تدریس خوب شما و مطالعه آنهاست.

image_pdfimage_print