تقویت اراده

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند :”اِذا دَعَوتَ فَظُنَّ أن حاجَتَکَ بالباب”

“وقتی چیزی می خواهی پس بپندار (تصور کن) که خواسته تو دم در است (اجابت شده).”

شخص با اراده کسی است که وقتی درباره کاری، به خوبی تأمل کرد و زیر و بم آن را درک کرد، تصمیم به انجام آن می گیرد. سپس با فعالیت و ثبات قدم، آن را به اجرا در می آورد. در مقابل، فرد سست اراده، با کمترین مشکلی، از انجام دادن کار، دلسرد شده و دست از تلاش برمی دارد. فرد بی اراده اغلب به دنبال بهانه جویی برای دست کشیدن از هدف است. در مقابل، فرد با اراده دارای هدفی معقول است و تا موقعی که به موفقیت نرسد، از تعقیب آن باز نمی ایستد. لذا مشکلات و موانع روانی یا مادی، به اراده و عزم او لطمه نمی زند و از پیشرفتش، جلوگیری نمی کند.

نتیجه اینکه تقویت اراده برای رسیدن به موفقیت بسیار حیاتی است. کسی که اراده ای قوی دارد ، آنچه را خواسته است، با کوشش و ثبات قدم، به دست می آورد. لذا باید به دنبال راه های تقویت اراده باشیم. راه های تقویت اراده در شابلوط جمع آوری و  معرفی شده است.

تعیین هدف

طبیعی است که هدف انسان باید شفاف، معقول، قابل دستیابی، بدون افراط و تفریط، مطابق توان و استعداد خود و واقع بینانه باشد. در غیر این صورت، وقتی با مشکلات و موانع سختی رو به رو شود، ناامید و دلسرد شده، از ادامه کار، منصرف می شود و خود را ناتوان و بی اراده می بیند.

شناخت توانایی ها

همه ما در وجود خود، از استعدادهایی برخورداریم. کافی است این نیروها را بشناسیم و برای رسیدن به هدف، آنها را به کار گیریم. از قدیم گفتن آدم باید لقمه به اندازه دهنش بگبرد.

برنامه ریزی

برنامه ریزی را هرگز فراموش نکنید. می توانید جدولی تهیه کنید و در آن حتی ساعات خواب و غذا و … را هم بیاورید. هر روز صبح با نگاهی به آن برنامه، به اجرای دقیق آن بپردازید و شب ها، قبل از خواب، آن را محاسبه و ارزیابی کنید.

نکته نهایی : تدریجی بودن تقویت اراده

برای به دست آوردن اراده ای قوی و محکم، باید به تدریجی بودن آن و نیاز آن به تمرین، توجه داشت. گمان نکنید می توانید بدون تلاشی درخور، به آن دست یابید. هرگز در کارها، ناامید نشوید. همواره بر خداوند، توکل کرده و در همه امور، از او کمک بجویید.

 

گروه جمع آوری شابلوط

 

 

image_pdfimage_print