چگونه قلیان را ترک کنیم ؟

قلیان متاسفانه به یکی از معضلات جوانان ایرانی تبدیل شده است ، مضرات فراوان قلیان از جمله سرطان باعث شده تا شابلوط این مقاله را برای گام های رسیدن به موفقیت در ترک قلیان ارائه دهد.

 

گام های رسیدن به موفقیت در ترک قلیان

گام اول

پیش از ترک قلیان، سعی کنید مکان هایي را بعنوان مکان هاي ممنوعه برای استعمال قلیان قلمداد کنید، سپس در این مکان ها مثلاً خانه، محل کار و یا اماکن عمومی، به هیچ وجه قلیان نکشید. همسر و فرزندان فرد قلیانی، افراد بسیار مناسبی برای کمک به ترک میباشند.

بهره گیری از این دو اهرم، هنگام ترک قلیان، بسیار کمک کننده و خوب هست. نخستین فکری که به ذهن افراد قلیانی خطور می‌کند، این هست که چرا باید قلیان را ترک کنم؟

دلایل شما برای ترک قلیان نقش مهمی را در ادامه روند ترک، برعهده دارند.

در جواب باید گفت با ترک قلیان خطر عوارض قلیان به تدریج از شما فاصله گرفته و شما شخصیتی مقبول و معقول در بین اطرافیان خود به دستخواهیدآورد.

گام دوم

برای موفقیت در ترک قلیان باید ایجاد انگیزه کرد. انگیزه یعنی تلاش برای رسیدن فرد قلیانی به این که خود بخواهد نه دیگران،. به عبارت دیگر اطرافیان تنها میتوانند در ایجاد انگیزه، کمک کننده باشند و این خود فرد هست که باید انگیزه را در خود ایجاد کند.

گام سوم

لیستی از معایب و فواید قلیان را تهیه کنید. آن را منصفانه بخوانید. با دقت به کلیه جزییات، اگر تمایل به ترک قلیان پیدا کردید، آن را عقب نیندازید و حتماً شروع کنید.

گام چهارم

زمان و نوع کاری راکه با آن قلیان می‌کشید، مشخص کنید و به دلایل قلیان کشی خود در آن زمان، و احساسی که بعد از مصرف قلیان داشته اید، فکر کنید.

گام پنجم

در پایان هر روز، الگوی قلیان کشیدن خود را مرور کرده مشاهده نمایید که چه چیزی شما را وادار به قلیان کشیدن می‌کند؟ کار سخت؟عصبانیت؟ کسالت؟ تفریح و تفنن؟ بی کاری و یا موقعیت هاي خاص دیگر؟ بعد از شناخت آن، روشهای دیگری را برای رو به رو شدن با احساسات و شرایط خود جستجو کنید.

گام ششم

در ترک قلیان، از دوستان خود یاری بطلبید. درست مثل هنگامی که کار یا مشکلی دارید و از دوستان خود کمک میخواهید، در این اساس هم از دوستان خود طلب یاری کنید زیرا وقتی بار مسوولیت کاری را با دوستان تقسیم می‌کنید، راحت تر مشکل حل میشود.

اگر هم زمان با دوستی دیگر ترک میکنید، به تقویت انگیزه خود کمک کنید، یکدیگر را درک کرده و در لحظات سخت با یکدیگر هم صحبتی و همفکری کنید. با نقل وانتقال تجربیات خود و دیگران به یکدیگر، در راه رسیدن به موفقیت در ترک قلیان قدم هاي محکم و موثری بردارید.

 

 

image_pdfimage_print